Refinansiering av gjeld

Å refinansiere er å bytte ut de lånene eller den gjelden du har med et nytt lån. Hensikten med refinansiering av gjeld er at du skal betale mindre på det nye lånet, enn den gjelden du refinansierer.

Du kan refinansiere med eller uten sikkerhet. Har du egen bolig du kan stille i pant, vil du få lavere rente. Men dessverre er det mange som ikke har den muligheten.Vi vil derfor først og fremst se på refinansieringslån uten sikkerhet, også kalt refinansiering med forbrukslån.

Refinansiering kan blant annet søkes hos disse annonsørene:

Finans XY

Eminentor

Centum Finans

Flere potensielle långivere finner du på vår side med oversikt over norske forbrukslån.

Når du bør refinansiere gjeld

Det kan være flere situasjoner du bør vurdere refinansiering av gjeld, men målet er det samme: Redusere utgiftene.

Det kan være du har en kredittkortkonto som løper og som du betaler minstebeløpet på hver måned. Du skal være klar over at dette minstebeløpet for det meste består av renter og gebyrer. Det betyr at du betaler ned svært lite på det du skylder. Bruker du av kortet samtidig, vil du aldri klare å nedbetale. Derfor bør kredittkortgjeld som hovedregel alltid refinansieres i et ordinært lån.

Er forbrukslån vil de i de fleste tilfeller ha lavere rente enn den som løper på kredittkortet.

Det kan også være at du har en rekke forskjellige gjeldsposter, smålån eller kreditter du betaler på. Du henger alltid etter, og noen mister også fullstendig oversikten. Hvis du samler alt i ett lån, vil du ha ett lån du betaler på. Det forenkler situasjonen, du vil ganske sikkert betale mindre hver måned og også redusere de totale kostnadene ved gjelden.

Det tredje og enkleste tilfellet er at du bare har et lån, men vil undersøke om du kan få det samme lånet billigere enn hos en annen långiver. Det koster ingenting å prøve. Har du fått høyere lønn eller økonomien din på andre måter har bedret seg, vil du anses mer kredittverdig nå enn da du fikk lånet utbetalt. Det kan føre til at du får nye tilbud med lavere rente.

Disse gjeldspostene lønner det seg å refinansiere med forbrukslån

  1. Kredittkort er allerede nevnt. En kredittkortkonto som nærmer seg kredittrammen bør snarest omgjøres til lån. Aller helst bør det skje lenge før det hvis det er et kort med høy kredittgrense.
  2. Dyre smålån. Disse har som regel høyere rente enn høyere lån. Har du flere av disse kan du spare betydelige beløp på refinansiering.
  3. Ubetalt husleie. Har du i en vanskelig periode unnlatt å betale husleie noen måneder, og ikke klarer å dekke det opp kan det få alvorlige konsekvenser. Et forbrukslån til dekning av dette og andre utgifter du er på etterskudd med, men du bør ta en seriøs gjennomgang av økonomien og finne ut hvordan du unngår at det gjentar seg.
  4. regninger du er på etterskudd med og ferd med å sendes til inkasso. Det er svært viktig å unngå inkassosaker. Ikke bare medfører det høye ekstrakostnader, men di risikerer også å stemples som en dårlig betaler med en betalingsanmerkning. I så fall vil mange dører lukke seg for kredittopptak eller nye refinansieringer.
  5. Den løpende renta tilsvarer lovbestemt forsinkelsesrente som riktignok er lavere enn de fleste forbrukslån, men Skatteetaten er en aggressiv kreditor. Hvis du ikke oppnår en betalingsavtale, som det er strenge vilkår for, vil de gå til tvangsinndrivelse og skape problemer for deg. Det kan ofte være hensiktsmessig å betale dem ut med et forbrukslån. Det samme gjelder bøter eller bidragsgjeld.

Dette lønner det seg normalt ikke å refinansiere med forbrukslån

  1. Boliglån er gitt med god sikkerhet og vil normalt kun lønne seg å refinansiere med et rimeligere boliglån hvis det er mulig på finne.
  2. for billån gjelder det samme som for boliglån
  3. Lån fra Statens Lånekasse for Utdanning er det gunstigste lånet som finnes. Det bør og skal holdes utenfor alle refinansieringer. Du bør prioritere all annen gjeld før studielånet. Det er mange muligheter til å søke om rentefritak og betalingsutsettelser her.

Comments are closed.