Norske forbrukslån

Her følger vår komplette oversikt over norske forbrukslån. Lån til hva du vil! Hvis du vil vite mer om hva du skal se etter, bør du lese vår artikkel om beste forbrukslån.

Sammenlikn og finn  det lånet som passer best for deg. Under tabellen kan du lese nærmere forklaring på hva de enkelte punktene og informasjonene betyr, og hva som er viktigst å sammenlikne når du søker om lån.

 

Forklaring til tabellen

Lånebeløp angir hvor mye den aktuelle låneinstitusjonen kan låne ut. Den øvre grensen for forbrukslån er 500 000 kroner. Hvor mye du kan få i lån, avhenger av en kredittvurdering hvor det undersøkes hvor mye du kan klare å betale. Det er mulig å overstige 500 000 kroners grensen hvis det er snakk om refinansering av gjeld du allerede har.

Renten er kostnaden for å ha lånet. Som du ser er det stor variasjon innen det enkelte lån. Din rentesats vil fremkomme i det endelige tilbudet. På samme måte som lånebeløpet blir det fastsatt etter en kredittvurdring.

Du vil altså måtte fremme en søknad før du får vite hvor mye du kan låne, og til hvilken rente.

Minstealder for å kunne ta opp lån i Norge er 18 år, men enkelte opererer som du ser med enda høyere grenser. Særlig ung alder er også noe som vil slå ut i kredittvurderingen, men ikke like mye som de økonomiske forholdene.

Nedbetalingsperioden er den tiden det tar å nedbetale lånet. Her skal du være oppmerksom på at jo lenger tid det tar, desto mer vil du betale totalt. Et forbrukslån skal normalt ikke gis med lenger nedbetalingstid enn 5 år, eller 180 måneder som det fremkommer over. Unntak kan også her gis for refinansieringslån.

Priseksempelet er noe finansieringsselskapet er pliktig til å vise etter forbrukslånsforskriften. Ettersom det er et tilfeldig valgt beløp og renter, betyr det ikke så mye for deg. Når du har fått lånetilsagn for en av bankene eller låneselskapene, vil du imidlertid få en fullstendig oversikt over beregnet effektiv rente og totalkostnad ved angitt nedetalingstid.

Trykker du på vis mer-knappen, vil du få ytterligere informasjoner om søkekriteriene.

Oppstartsavgift er det beløpet du betaler for å få lånet. Oftest går det under betegnelsen etableringsgebyr. Denne kostnaden er inkludert i lånets effektive rente. Det vanlige er at denne avgiften blir trukket fra utbetaling av lånet.

De fleste långivere oppgir en minimumsinntekt du må dokumentere for å få lån hos dem. De er ikke dermed sagt at du automatisk vil få det innvilget. Det kommer nok en gang an på resultatet av kredittvurderingen. Lav inntekt kvalifiserer i så fall helst til lån i det lavere beløp-sjiktet.

Punktet om at du må ha norsk statsborgerskap, er for at du skal ha en stabil tilknytning til landet. Låneforetaket har jo ingen annen sikkerhet enn deg selv for at lånet blir betalt. Det kan være vanskelig å inndrive hvis du befinner deg i utlandet. I praksis er ikke kravet om statsborgerskap så bastant. Hvis du kan dokumentere likningsinntekt de siste årene og har fast adresse, vil det ofte bli godtatt. Sjekk sidene til den enkelte långiver nærmere på dette punkt, eller prøv en søknad.

De aller fleste krever at du har stabil inntekt når du søker forbrukslån. Det er normalt tale om jobb, alderspensjon eller uførepensjon. De få som aksepterer å gi lån uten at du kan vise til det, trenger gode tilleggsgrunner for å innvilge deg.

Har du en betalingsanmerkning, er det normalt blankt avslag. Du må bare ordne opp i dette før det har noen hensikt å søke kreditt. Den vil alltid komme fram i når låneselskapet søker opp kredittopplysninger på deg. Det eneste unntaket kan være hvis du refinansierer gjeld med pant i eiendom.

Norske forbrukslån følger norsk lov

Norge er et land med streng regulering av finansiell virksomhet og forbrukervern.

Det betyr for det første at alle långivere og andre finansieringsforetak må godkjennes av Finanstilsynet. Det er for eksempel flere foretak som driver aktivt i våre naboland, men ikke oppfyller de strenge kravene for konsesjon i Norge.

I Norge settes det også klare begrensninger for hvor mye man kan gi i lån til den enkelte låntaker. Det er en øvre grense på 500 000 kroner, og nedbetalingstiden skal ikke være lenger enn 5 år. Begge begrensningene kan fravikes dersom det er snakk om en søknad til refinansiering.

Dessuten kan du ikke få lån dersom den samlede gjelden din med det vil overstige 5 ganger din brutto årsinntekt.

Myndighetene stiller også klare krav til markedsføring av kreditter. Formålet er at du skal få mest mulig eksakt informasjon før du beslutter å søke om et lån, og klart uttrykte betingelser når du undertegner lånepapirene. Av den grunn vil du alltid se et låneeksempel hvor den effektive rent er oppgitt, samt totale omkostninger ved en oppgitt løpetid. Når du får tilsendt din individuelle låneavtale, skal disse opplysningene også være med.

 

 

Comments are closed.