Hva er: Skattefradrag

(Last Updated On: mars 14, 2018)

Det er tid for selvangivelse, og nettet flommer over av artikkler om hvilke fradrag du må sjekke (inkludert vår egen). Men hva er egentlig skattefradrag? Og hvordan fungerer det?

skattefradrag

Enkelt fortalt reduserer fradraget, eller skattefradraget, den skattbare inntekten, altså beløpet det beregnes skatt av.

La oss vise det med et enkelt eksempel:

Jan Olav tjener kroner 500.000 i jobben sin.
Av dette trekkes minsefradraget på kr 94.750 (2017).
I tillegg trekkes alle andre fradrag som for eksempel for gjeldsrenter, pendling og pensjonspremie.
La oss si at disse til sammen utgjør kr 50.000.
Når skatten nå skal beregens er det ikke lenger lønna på kr 500.000 det beregnes av, men kr 355.250 (500.000 – 91.450 – 50.000 = 355.250).

Skattefradrag reduserer altså beløpet det beregnes skatt av, og ikke selve beløpet du skal betale i skatt. Et skattefradrag på kr 10.000 gir dermed ikke kr 10.000 mindre i skatt, men reduserer beløpet skatten beregnes av med kr 10.000. Hvor mye den faktiske reduksjonen i skatten blir avhenger av hvor mye skatt man betaler.

Skattefradrag påvirker kun inntektsskatt (kommunal og felles) og ikke trygdeavgiften eller trinnskatten som utgjør en betydelig del av skatten vi betaler. Trygdeavgiften er på 8,2% av inntekten, og utgjør i eksempelt over ca 40% av Jan Olavs totale skatt.

Om du ønsker å teste effekten av fradrag på skatten kan du bruke Skatteetatens kalkulator her.

Se også vår enkle guide til hvilke fradrag du må sjekke her: Selvangilvese: Fradrag på skatten

Usikker på når selvangivelse og skattepenger kommer? Vi har samlet de viktigste datoene for 2018 her: http://www.kredittilbud.no/nar-kommer-selvangivelsen-skattepengene-2018/

Bookmark the permalink.

Comments are closed.