Boliglån

Et boliglån må normalt til for å få drømmeboligen. De færreste kan legge kontantene direkte på bordet. Men veiene til det beste boliglånet kan være flere. Kanskje du ikke bør gå de mest opptråkkede?

Ettersom vi snakker om den største finansielle avgjørelsen i ditt liv, lønner det seg å foreta grundige undersøkelser. For det første bør du vite mest mulig om boliglån, ha oversikt over alternativene og kanskje også en smule taktikk

 

Det nye huset ditt

Dette er noe av det du bør vite om boliglån:

  • Boliglånets vanlige betingelser
  • Hvordan banken behandler en lånesøknad
  • Boliglån for unge
  • Startlån
  • Boligkreditt
  • Hva med egenkapitalen?

La oss behandle dette punktvis

Betingelser for et boliglån

Når du setter ditt navneavtrykk på en låneavtale, eller mer og mer vanlig i våre dager, signerer med BankID, har du beseglet din skjebne de neste 20 eller 30 årene. Hver bidige måned vil en vesentlig del av månedslønna hoppe fra lønnskontoen og inn til banken.

Forhåpentligvis har du fått et trygt og godt hjem i tillegg, hvor du og kanskje din familie vil tilbringe mange lykkelige år.

Men ta en titt på låneavtalen før du gir ditt samtykke. Kanskje bør du også sjekke og sammenlikne flere tilbud. Ved boliglån er det som regel snakk om betydelige beløp, og selv små marginer gir sterke utslag på hvor mye du og eventuelt familien din har til disposisjon etter at boutgifter er betalt.

I låneavtalen er følgende forhold spesifisert:

  • Rente
  • Løpetid
  • Sikkerhet

Det står sikker litt om hva som skjer hvis du betaler for sent, eller enda verre ikke betaler i det hele tatt, også. Men det er de tre punktene over som betyr mest for din hverdag framover.

Renter på boliglån

Først har vi selvsagt rentene. Det er prisen du betaler for lånet, og de bør være så lave som mulig. Det er slik at de rentene bankene opplyser i sin markedsføring er veiledende eller bankens beste rente, og ikke nødvendigvis den som blir tilbudt deg. Du må faktisk fylle ut en lånesøknad og får et konkret tilbud før du får vite den. Derfor er de lurt å søke flere steder for å se hvem som gir deg det beste tilbudet.

Forhold som taler for at banken vil tilby deg lav rente, kan være

-god sikkerhet i boligens verdi, gjerne innenfor 60 %

-fast jobb og stabil god inntekt

-lite gjeld fra før

-godt kundeforhold i den aktuelle banken

Du vil få tilbud om å velge mellom flytende eller fast rente. Med fast rente vil renteprosenten være bundet et visst antall år. Med flytende rente vil den variere med markedsrenta, men en risiko for at den går opp eller ned. Fast rente vil gjerne være noe høyere enn den aktuelle flytende renta.

Valget ditt blir om du vil ha et fast forutsigelig beløp du betaler hver måned, eller om du vil gamble på at du vil tjene på en rimeligere flytende rente de neste årene. Etter fastrenteperiodens utløp vil du få et nytt tilbud om rentebinding etter gjeldende satser. I motsatt fall går det over på flytende rente.

Bankene vil mene at økonomien din bør tåle en viss renteoppgang når de vurderer lånesøknaden din.

Løpetid på boliglån

Løpetida er de årene du får på å nedbetale lånet. Vanlig løpetid for et boliglån er mellom 20 og 30 år. Lenger løpetid betyr at du betaler mindre per måned, men at du totalt vil betale mer for lånet ettersom den rentebærende perioden jo blir tilsvarende lenger.

Det beste for økonomien din er altså at du betaler det så svint som mulig. Men det avhenger selvfølgelig av hvilke andre utgifter du har. Har du andre gjeldsposter med en høyere rente, vil det alltid lønne seg å betale ned på disse framfor boliglånet.

Med flytende rente kan du fritt betale ned ekstra så mye og så ofte du ønsker, for derved å avkorte løpetiden. Har du fastrente er det spesielle regler. Hør med banken din før du foretar en ekstraordinær betaling.

Sikkerhet for boliglån

Sikkerhet betyr at banken tar pant i boligen. Hvis du ikke betaler lånet, kan de kreve at boligen selges for å innfri lånet. Det er denne sikkerheten som gjør at boliglån har lavere rente enn andre lån.

Etter gjeldende lovverk må boliglånet ha sikkerhet innenfor 85 % av boligens verdi. Har de sikkerhet innenfor 60 % regnes den som svært god, og kan kvalifisere til bankens beste boligrente.

Slik behandler banken søknader om boliglån

Det er slutt på den tida man tok på de fineste klærne og møtte på banksjefens kontor med lua i hånden. Det meste foregår på Internett i dag, både levering av søknad, saksbehandling og utbetaling.

Det kan likevel være en god idé å ta et møte med bankens rådgiver før du leverer søknad, så sant den har en filial i nabolaget. Rådgiverne har god oversikt over det lokale boligmarkedet, og kan gi deg verdifulle råd på veien. Vi skal heller ikke se helt bort fra at et godt personlig inntrykk kan ha betydning for utfallet av søknaden.

Vis søknaden vil banken ha full innsikt i økonomien din. Det som teller aller mest er din årsinntekt og hvilken gjeldssituasjon du har fra før. Ofte vil de først se på inntektene fra siste likningsår. Hvis du har gått opp i lønn, eller har fått ekstrainntekter, bør du gjøre spesielt oppmerksom på dette.

Når det gjelder den gjelden du har fra før, har myndighetene satt en rettesnor for banken på at totalgjelden ikke skal overstige 5 ganger bruttoinntekten. Et studielån, kredittkortgjeld eller forbrukslån kan i mange tilfeller overstige dette sammen med det nye boliglånet. Denne retningslinjen er imidlertid ikke skrevet i stein, og banken kan gjøre unntak i en del tilfeller.

Forresten, har du en betalingsanmerkning vil du få blankt avslag uansett hvor god økonomi du ellers har, Sørg for å få gjort opp slike før du søker boliglån.

Ved innvilgelse av boliglån, vil du normalt få et finansieringsbevis fra banken. Dette er en bekreftelse på hvor mye du kan få i totalt boliglån, og gir føring for hvilken prisklasse du kan innrette deg på når du kikker etter bolig.

Boliglån med spesielt gode betingelser

Boliglån adskiller seg også på andre måter enn at de krever god sikkerhet. For det første er det snakk om store beløp. I dag dreier det som gjerne om millioner. Det betyr at du nærmest får status som storkunde i banken når de innvilger deg lån. Det andre er det sosiale aspektet. Alle må ha et sted å bo, og i norsk boligpolitikk har det vårt en målsetting at flest mulig skal eie sin egen bolig.

Med dette som bakgrunn, er det noen ordninger for særlgi gunstig boliglån du kanskje bør vite om.

Boliglån for unge

Gode boliglån vokser ikke på trær

Drømmen om egen bolig

Boliglån for unge (BLU) tilbys av de fleste banker som har boliglån i sin portefølje. Her skjærer man litt ned på desimaltallet i renteprosenten. Ung defineres i disse tilfellene til 33 år.

Grunnen er at bankene ønsker å etablere livsvarige kundeforhold. Det lønner seg likevel å undersøke flere muligheter.

Lånet du opptar før de fylte 33 opprettholder de gode betingelsene også etterpå, med mindre du flytter det eller refinansierer det.

 

Boliglån gjennom fagforeningen eller liknende

Medlemskap i enkelte organisasjoner kan gi tilbud om gunstige boliglån. Er du medlem i Statens Pensjonskasse, KLP, OBOS, fagforeninger eller noe annet, bør du sjekke om medlemsfordelene gir deg anledning til et å oppta et boliglån på gode betingelser.

Startlån gjennom kommunen eller Husbanken

Startlånordningen som forvaltes av kommunen har de aller beste betingelsene for boliglån. Disse er imidlertid reservert spesielt vanskeligstilte. Unge i etableringsfasen kommer ikke inn under denne målgruppen. Barnefamilier og enslige forsørgere som ikke klarer å komme inn på det ordinære boligmarkedet, vil derimot kunne ha en mulighet. Startlånet må søkes i den kommunen du bor i.

Boligkreditt

Boligkreditt er normalt et lån man tar opp med pant i den boligen man allerede har. Det er altså ikke lån som normalt brukes til kjøp av bolig, men nevnes likevel her av hensyn til oversikten.

Boligkreditt er et egnet alternativ til for eksempel forbrukslån, da man får betydelige lavere rente med sikkerhet i bolig.

Det er varianter av boligkreditt hvor det ikke er krav om betjening. Lånet innfris ved at boligen selges når låntakeren går bort eller flytter. Denne varianten blir markedsført spesielt mot pensjonister som ønsker litt ekstra å rutte med, og som har god sikkerhet i bolig.

Hva med egenkapitalen når du låner til bolig?

Ettersom bankene ikke gir boliglån utover 85 % av kjøpesummen, er spørsmålet hvor de resterende 15 % skal komme fra. For et boligkjøp på 3 millioner utgjør det tross alt 450 000 kroner.

Fasitsvaret er at du bør ha spart opp pengene. En BSU-konto med jevnlige innbetalinger er den beste forberedelse til en inntreden i det vanskelige boligmarkedet. Noen ganger er valget faktisk å forsake det gode liv, fine restaurantbesøk og eksklusive reiser noen år for å prioritere bolig.

Men 450 000 kroner er saktens mye penger, og det er ikke alle som har pengene på konto når tiden er inne til å investere i egen bolig.

Noen velger å ta opp et forbrukslån. Hvis vi snakker om fortsatt en så høy sum som 450 000 kroner, vil det bli svært kostbart. Renten på forbrukslån kan være opptil 20 %, og skal betales i løpet av fem år. Det blir en betydelig ekstra kostnad i tillegg til det ordinære boliglånet du skal betale.

Hvis du mangler en mindre sum under 100 000 kroner, vil ikke betenkningene være fullt så store. De anbefales i så fall at man prioriterer å nedbetale det så forts som overhode mulig, eventuelt får det refinansiert inn i boliglånet etter en tid.

Les mer: Norske forbrukslån

Det er også en del som får hjelp av foreldrene til denne gjenstående hindringen for egen bolig. Det kan være forskudd på arv, gave eller et lån. De kan også stille pant i egen, nedbetalt bolig, for et lån til egenkapitalen. De vil selvfølgelig falle betydelig rimeligere ut enn et forbrukslån til samme formål.

 

 

 

Comments are closed.