10 skattefradrag du MÅ sjekke!

(Last Updated On: mars 19, 2018)

Mange taper store penger på å ikke sjekke fradragene i selvangivelsen. Vi har derfor samlet de 10 vanligste fradragene du må sjekke for å være sikker på at du ikke betaler for mye.

Selvangivelsen, eller skattemeldingen som den nå heter, kan for mange se uoversiktlig og komplisert ut. Det er derfor viktig å vite hva du skal se etter. Under presenterer vi de 10 vanligste skattefradragene, hvordan de fungerer og hvor de skal fylles inn. Dersom du ikke er helt 100% sikker på hva skattefradrag egentlig er anbefaler vi denne artikkelen: Hva er: Skattefradrag

 1. Fagforeningskontingent – post 3.2.11
  • Fagforeningskontingent inntil kr 3.850 kan føres opp som skattefradrag i post 3.2.11
 2. BSU-sparing – må meldes inn av bank
  • Beløpet du har spart i BSU konto i løpet av året gir 20% som skattefradrag (maks 25.000 spart/5.000 i fradrag), beløpet meldes inn av banken og dersom det mangler må du kontakte dem.
 3. Reise mellom hjem og fast arbeidssted – post 3.2.8
  • Kostnader over kr 22.000 og under kr 97.000 kan føres som fradrag på post 3.2.8
  • Merk: Kostnadene beregnes ut fra reiseavstand og fast sats, ikke faktiske kostnader.
  • I praksis betyr dette at de med reisevei på minst 64kr tur-retur har krav på fradrag.
 4. Pass og stell av barn – post 3.2.10
  • Kostnader til pass og stell av barn inntil 12 år (evt. eldre ved spesielle behov) gir rett til fradrag inntil kr. 25.000 for første barn, og kr. 15.000 for hvert ekstra barn.
  • Dette gjelder kostnader som barnehage, kjøring til/fra skole/barnehage, SFO,
 5. Finanskostnader – post 3.3.1
  • Omkostninger i forbindelse med refinansiering, opptak av lån, bankbytte osv., f.eks. etableringsgebyr, takst ol. gir rett til fradrag sammen med gjeldsrenter.
 6. Gjeldsrenter – post 3.3.1
  • Gjeldsrenter og forsinkelsesrenter gir rett til fradrag.
 7. Boligverdi – post 4.3.2
  • Ligningsverdien av bolig eid 31. desember føres opp her. Ligningsverdi er begrenset oppad til 30% av markedsverdi. Sjekk at den oppførte ligningsverdien stemmer, dersom den overstiger grensen kan den endres (merk: det kreves dokumentasjon) noe som kan gi utslag på formueskatten.
 8. Fellesgjeld ol. – post 4.8.2, og 3.3.4
  • Din andel av gjeld, formue og renter tilhørende boligsameie eller borettslag gir rett til skattefradrag.
 9. Enslig forsørger – post 3.5.5
  • Enslige forsørgere ble tidligere plassert i skatteklasse 2, men får nå heller et fradrag på kr. 51.804.
 10. Aksjetap – post 3.3.8
  • Dersom du har solgt aksjer med tap kan det tapte beløpet gi skattefradrag.

 

Usikker på hvordan du endrer poster i selvangivelsen?

HUSK: Før kun opp reelle fradrag du har krav på i din selvangivelse. Å føre opp falske fradrag er ulovlig og de som gjør det blir tatt og straffet med straffeskatt og fengsel.

Se også Skatteetatens fradragsveileder her. 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.